วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนแนะนำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน : เรียนรู้ประเทศพม่า


อาเซียน : เรียนรู้ประเทศอินโดนิเซียอาเซียน : เรียนรู้ประเทศเวียดนาม


อาเซียน : เรียนรู้ประเทศมาเลเซีย

                                

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศกัมพูชา

                                

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

                               

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศลาว

                               

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศฟิลิปปินส์ 

                              

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศบูรไน

                               

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศไทยเปิดโลกวิชา ตอนแนะนำ 10 ประเทศจาก อาเซียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น